Giriş

Editörün mesajı…

Bediüzzaman Said Nursi hakkında editörün mesajı bulunacaktır. Ayrıca site muhtevası hakkında genel bilgiler içeren sayfa olarak kullanılacaktır.